JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Toovábbképzések rövid ismertetője

Besorolási főkód - Képzés címe

Óraszám

Részletek

1. - Közoktatás-irányítás

 

 

Gyermekvédelmi felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi együttműködésben
Alapítási engedély: 100 004/181/2011
Nyilvántartási szám: D/786/2011

30

részletek

Vezetők, változások – Változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok
Alapítási engedély: 100 004/123/2011
Nyilvántartási szám: D/630/2011

30

részletek

2. - Szervezet- és minőségfejlesztés

 

 

  Hogyan váljak jó mentorrá? A referenciaintézmények pedagógusainak felkészítése mentorálási feladatok végzésére
Alapítási engedély: 100 004/120/2011
Nyilvántartási szám: D/754/2011

30

részletek

A migráns tanulók inklúzióját támogató mentor pedagógusok felkészítése
Alapítási engedély szám: 43/82/2014
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

3. - Mérés-értékelés

 

 

Pedagógiai értékelés szakszerűen, korszerűen. A pedagógusok szakszerű és korszerű értékelési gyakorlatának segítése, különös tekintettel a tudásszint, a kompetencia és a neveltségi szint mérésére.
Alapítási engedély: 100 004/82/2011
Nyilvántartási szám: D/783/2011

30

részletek

Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele
Alapítási engedély: OK-410/78/2010
Nyilvántartási szám: D/556/2011

30

részletek

Intézményi önértékelés módszertana (tréning jellegű továbbképzés)
Alapítási engedély: 100 004/56/2011
Nyilvántartási szám: D/833/2011

40

részletek

6. - Tanítás-tanulás

 

 

A pedagógus professzionális kommunikációja
Alapítási engedély szám: OKM-4/216/2009
Indítási engedély szám: OKM-4/216/2009

30

részletek

Mindenki esélyes – Hátránykompenzáció az iskolai könyvtár és az infokommunikációs technológiák adta lehetőségek kiaknázásával
Alapítási engedély: 100 004/331/2011
Nyilvántartási szám: D/923/2012

30

részletek

Kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban
Alapítási engedély: 100 004/79/2011
Nyilvántartási szám: D/784/2011

30

részletek

Szupervízió, avagy a segítők segítése - pedagógusok mentális erősítése
Alapítási engedély: OK-410/144/2010
Nyilvántartási szám: D/1034/2012

30

részletek

Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele.
Alapítási engedély: OK-410/42/2010
Nyilvántartási szám: D/557/2011

30

részletek

Hatékony tanuló-megismerési technikák*
Alapítási engedély: OK-410/79/2010
Nyilvántartási szám: D/555/2011

30

részletek

Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felkészítéshez - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása)
Alapítási engedély: OKM-4/223/2009
Nyilvántartási szám: D/275/2010

30

részletek

A team munka alapjai (Tréning jellegű tanfolyam)
Alapítási engedély: OK-410/162/2010
Nyilvántartási szám: D/836/2011

30

részletek

Horizontális tanulás – horizontális tudásátadási technikákat bemutató, gyakoroltató tréning a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak.
Alapítási engedély: OK-410/161/2010
Nyilvántartási szám: D/834/2011

30

részletek

Kommunikációs ismeretek.
Alapítási engedély: OK-410/154/2010
Nyilvántartási szám: D/832/2011

30

részletek

Csapatépítés.
Alapítási engedély: OK-410/153/2010
Nyilvántartási szám: D/830/2011

30

részletek

Módszertár a köznevelés tartalmaihoz - Szaktárgyi-módszertani továbbképzés pedagógusoknak

30

részletek

Idegen nyelv-e a magyar? Pedagógusok felkészítése a migráns hátterű gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására
Alapítási engedély szám:43/81/2014
Nyilvántartási szám:
16-0058-04

30

részletek

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják
Alapítási engedély szám: OK-410/105/2010
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

7. - Tehetséggondozás

 

 

Kreatív tanuló – kreatív pedagógus, a kreativitás szerepe a tehetségfejlesztésben
Alapítási engedély: 100 004/80/2011
Nyilvántartási szám: D/782/2011

30

részletek

8. - Esélyegyenlőség

 

 

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában
Alapítási engedély szám: OK-410/155/2010
Nyilvántartási szám: 00808-2010

30

 

Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése. Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a hátrányos helyzetből adódó iskolai sikertelenség, korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás megelőzése érdekében.
Alapítási engedély: 100 004/101/2011
Nyilvántartási szám: D/787/2011

60

részletek

A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére
Alapítási engedély: OK-410/94/2010
Nyilvántartási szám: D/551/2011

30

részletek

Professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetben
Alapítási engedély: OK-410/91/2010
Nyilvántartási szám: D/550/2011

30

részletek

Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (Bevezetés a tanítási drámába: felkészítés egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására.)
Alapítási engedély: OK-410/80/2010
Nyilvántartási szám: D/554/2011

60

részletek

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében.
Alapítási engedély: OK-410/90/2010
Nyilvántartási szám: D/549/2011

30

részletek

Esélyteremtő kapcsolati tréning
Alapítási engedély: 100 004/142/2011
Nyilvántartási szám: D/1437/2012

30

részletek

Pedagógusok felkészítése az IPR (Integrált pedagógiai rendszer) alkalmazására, a hatékony együttnevelésre
Alapítási engedély: OKM-4/285/2009
Nyilvántartási szám: D/686/2011

30

részletek

Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
Alapítási engedély: OK-410/41/2010
Nyilvántartási szám: D/558/2011

30

részletek

A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében.
Alapítási engedély: OK-410/106/2010
Nyilvántartási szám: D/552/2011

30

részletek

9. - Intézményi nevelés-oktatás

 

 

Egészségnevelés, mentálhigiéné

 

 

A konfliktuskezelés módszertana – konfliktuskezelés az iskolában. Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását segítő tréningjellegű továbbképzés gyakorló pedagógusok részére
Alapítási engedély: OK-410/152/2010
Nyilvántartási szám: D/835/2011

30

részletek

Az érzelmi intelligencia és fejlesztése. Hogyan bánjunk önmagunkkal és másokkal?
Alapítási engedély: 82/13/2012
Nyilvántartási szám: D/1535/2012

30 óra

részletek

A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése – a szervezeti konfliktusok megelőzésének és megoldásának korszerű gyakorlata
Alapítási engedély: 100 004/336/2011
Nyilvántartási szám: D/1536/2012

30

részletek

Drogprevenció és az azt végző pedagógus mentálhigiénéje
Alapítási engedély: OK-410/29/2010
Nyilvántartási szám: D/785/2011

60

részletek

Az iskolai egészségnevelés lehetőségei elsősorban a drogmegelőzés és a környezettudatos nevelés szempontjából.

Alapítási engedély szám: OKM-1/100/2010

Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

 Óvodai nevelés

 

 

Kompetenciafejlesztés az óvodában
Alapítási engedély: 100 004/175/2011
Nyilvántartási szám: D/831/2011

30

részletek

Szakrendszerű oktatás

 

 

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – idegen nyelvi (angol, német, francia) műveltségterület 1-12. évfolyamon.
Alapítási engedély: 100 004/167/2011
Nyilvántartási szám: D/810/2011

30

részletek

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás az 1–4. évfolyamon
Alapítási engedély: 100 004/177/2011
Nyilvántartási szám: D/1198/2012

30

részletek

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás az 5-8. évfolyamon
Alapítási engedély: 100 004/178/2011
Nyilvántartási szám: D/1199/2012

30

részletek

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás az 9–12. évfolyamon
Alapítási engedély: 100 004/179/2011
Nyilvántartási szám: D/1200/2012

30

részletek

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika az 5–8. évfolyam számára
Alapítási engedély: 100 004/171/2011
Nyilvántartási szám: D/1197/2012

30

részletek

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon
Alapítási engedély: 100 004/210/2011
Nyilvántartási szám: D/1201/2012

30

részletek

Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés
Alapítási engedély szám: OKM-4/245/2009
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

Drámajáték-vezetés
Alapítási engedély szám: 957/62/2013
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

Testnevelés: tartalmi és módszertani újdonságok I.: az ultimate frizbi, a tollaslabdázás, a streetball, a küzdősportok, valamint kooperatív technikák és a projekt, mint oktatási módszerek a korszerű testnevelésben
Alapítási engedély szám: 957/23/2013
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására
Alapítási engedély szám: 82/167/2012
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

Az erkölcstan tantárgy tanításának elméleti és módszertani ismeretei a köznevelési intézmények 5-8. évfolyamán
Alapítási engedély szám: 957/102/2013
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

60

részletek

10. - Számítástechnika, informatika

 

 

A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában.
Alapítási engedély: OKM-4/208/2009
Nyilvántartási szám:

30

részletek

Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazása
Alapítási engedély: OKM-4/233/2009.
Nyilvántartási szám:

30

részletek

Elektronikus tananyagfejlesztés
Alapítási engedély: OK-410/113/2010
Nyilvántartási szám: D/467/2011

30

részletek

13. - Egyéb

 

 

Önkéntes menedzsment - Fogadó szervezetek felkészítése önkéntes tevékenység és iskolai közösségi szolgálati tevékenység koordinálására
Alapítási engedély: 957/4/2013
Nyilvántartási szám:

30

részletek

Kompetencianövelő, interaktív elsősegély képzés a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok részére
Alapítási engedély: 43/118/2014
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

IKSZ pedagógusoknak – avagy módszertani felkészítés iskolai közösségi szolgálati projektek megvalósítására
Alapítási engedély szám: 957/89/2013
Nyilvántartási szám: 16-0058-04

30

részletek

Az oldal generálása 0.0038 mp alatt befejeződött.