JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
nem akkreditált képzések képzési kínálata 2012-2013. tanévre

A 277/1997 kormányrendelet kedvező változása – miszerint a nem akkreditált továbbképzések is beszámíthatók a továbbképzési kötelezettség bizonyos mértékig – az intézet által szervezett, rövid továbbképzések nagy részét is a formális tanulás szintjére emelték. Ezekhez a továbbképzésekhez is készül képzési program, és a felnőttképzés szabályai szerinti szerződés alapján, igazolást adunk a résztvevőknek.
Továbbképzéseinket – igény szerint – egy-egy 12-20 fővel bejelentkező iskola helyszínén is megszervezzük.
A képzésekre történő bejelentkezés jelentkezési lappal történik

A tréningeket, képzéseket, foglalkozásokat 10-20 óra időtartamban ajánljuk.
A képzések költségeit az intézménnyel egyeztetjük.

A képzésekkel kapcsolatban bővebb információ kérhető az 56/510-710-es telefonszámon és a nemeth.miklosne@szolnok-ped.sulinet.hu e-mail címen.

Képzés címe

Óraszám, jelentkezési lap

A DIFER mérőeszköz használatának, az eredmények értékelésének segítése

10

A különböző fogyatékosságok ismertetése – segítség az SNI gyermekek fejlődési sajátosságainak megismeréséhez, óvodapedagógusoknak

10

A pedagógus professzionális kommunikációja

10

A referencia intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása

15

A segítő beszélgetés alapjai

10

A tanulói személyiség és szociális készségek mérésének lehetőségei az osztályfőnöki munkában – módszertani képzés

10

A tehetségígéretek azonosításának módszerei

10

Az iskolai erőszak kezelés pedagógiai módszerekkel

10

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében.

10

Beszédfejlesztő játékok az óvodában

10

Differenciált értékelés

10

Esetmegbeszélő foglalkozások pszichológusok, pedagógusok részére

10

Excel programmal, statisztikai számítások és azok értelmezése

10

Grafológiai elemzés gyakorlatának alapismeretei

10

Hálózati együttműködések és kapcsolatok.

15

Hatékony tanuló-megismerési technikák

10

Hátrányos helyzetű célcsoportok kezelése - Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési módszertana

20

Hogyan automatizáljuk a korrigált hangokat az óvodai mindennapi gyakorlatban

10

Időmenedzsment ismeretek

18

Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

8

Iskolai statisztikák, versenyek, összegző és diagnosztikus mérések adatainak rögzítése

10

Kiégés – munkamánia – jelek, veszélyek, megelőzési lehetőségek

10

Kommunikációs, konfliktuskezelési ismeretek

18

Konfliktuskezelés az osztályban

10

Kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban

10

Lemorzsolódást csökkentő pedagógiai módszerek alkalmazása

15

Mérésmetodikai ismeretek gyakorlat-orientált fejlesztése

10

Milyen tevékenységekkel tehetjük a HHH gyerekek számára elfogadhatóbbá az iskolát?

10

Osztályfőnöki munka – pszichológiai aspektusból

10

PR tevékenységek és célirányos kommunikáció.

15

Professzionális kommunikáció: szülő-pedagógus

10

Stresszkezelés, asszertivitás növelése a kiégés megelőzésére

10

Személyiségfejlesztés az osztályfőnöki órán

10

Személyre szabott fejlesztési program készítése

10

Szociális készségek fejlesztése

10

Szülő-pedagógus együttműködés módszerei

10

Szülővel való kapcsolat-tartás formái, módszerei

10

Tananyag redukció az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott és tanulási zavarral küzdő) tanulók esetében

10

Tanórai differenciálás szintjei, módszerei, gyakorlata

10

Tanulni tanítani – tanulásmódszertani technikák

10

Tanuló megismerése

10

Témazáró feladatlap, teszt összeállítása, kérdőív készítése

10

Az oldal generálása 0.0105 mp alatt befejeződött.