JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Válogatás az agresszió irodalmából

Vezetői fórum, 2008. október 21.

 • Aronson, Elliot: A társas lény. Budapest : KJK-Kerszöv, 2003
 • Beck, Aaron T.: A gyűlölet fogságában. A harag, az ellenségesség és az erőszak alapjai gondolkodásunkban. Budapest : Háttér, [2001]
 • Bicsákné Némethy Terézia: Agresszió és számítógép In: Fordulópont, 2. 2. 2000. - 96-98.p.
 • Bíró Kata (szerk.): Agresszió az iskolában ? és a jog? Helyzetkép, diagnózis, jogérvényesítő eljárások és módszerek. Jogászok, pedagógusok, szakértők az iskolai agresszióról és kezelésének törvényes eszközeiről. Budapest. Jogismeret alapítvány, 2008.
 • Bonifert Mária: Agresszió az iskolában  In: Mentor,8. 2. 2006. - 8.p.
 • Borbáth Katalin: Agresszió az osztályban In: Mentor,9. 10. 2007. - 40.p.
 • Buda Mariann: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. Budapest : Dinasztia, 2005.
 • Campbell, Ross: Dühöngő ifjak. Hogyan tereljük mederbe gyermekeink haragját? Budapest : Harmat, 1996
 • Csányi Vilmos:Biológiai determináció és agresszió In: Educatio, 8. 4. 1999. - 677-692.p.
 • Császi Lajos: Tévéerőszak és morális pánik. Budapest : Új Mandátum, 2003.
 • Éder Mária: Gubancok és tettesek. A családi zavaroktól a bűnelkövetésig. [Budapest] : Saxum, cop. 2000
 • Figula Erika: Az iskolai erőszak jelenségének feltárása, a tanulók érintettségének, szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében In: Alkalmazott pszichológia,6. 4. 2004. - 19-29.p.
 • Figula Erika: Bántalmazók és bántalmazottak az iskolában In: Új pedagógiai szemle, 2004. 7-8. sz. 223-228. p.
 • Figula Erika:Gondolatok, köznapi tapasztalatok az erőszakról In: Pedagógiai műhely,28. 4. 2003. - 21-24.p.
 • Fleck Erika:Agresszió művészeti, pszichiátriai és terápiás megközelítésben : részletek - - konferenciabeszámolójából In: Tanító,45- 7. 2007. - 22-25.p.
 • Fodor Gábor: Kezdjük előlről In: Új katedra,ápr. 2008. - 13-15.p.
 • Fodorné Csintó Edit: 14-18 éves fiatalok tévénézési szokásai és véleményük a médiában megjelenő agresszióról. IN: szerk. Erdősné Márta Mária: Pedagógusok írták. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int. Ped. Szakmai és Szakszolgálat, 2005. ? 49-60. p. 
 • Fromm, Erich: A rombolás anatómiája. Budapest : Háttér, cop. 2001
 • Fromm, Erich:Az emberi szív. Miért vagyunk egyaránt képesek a rosszra és a jóra?Bp. : Háttér, 1996
 • Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. Budapest : Pont, cop. 1999
 • Fülöpné Böszörményi Aliz:Agresszió a gyermekintézményekben  In: Új pedagógiai szemle,53. 1. 2003. - 23-35.p.
 • Gábor Kálmán:Ifjúsági korszakváltás és erőszak In: Educatio,8. 4. 1999. - 740-751.p.
 • Haller József:Miért agresszív az ember? Budapest : Osiris, 2005
 • Hárdi István (szerk.): Az agresszió világa. Budapest : Medicina, 2000
 • Hartai László: A mozgóképi szövegkörnyezet, mint a képernyős erőszak rejtőzködő démona In: Educatio, 8. 4. 1999. - 788-801.p.
 • Herczog Mária: Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról. Budapest : Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület, 2003.
 • Jakab Enikő:Az iskola és az agresszív magatartás megnyilvánulási formái In: Közoktatás, 19. 3. 2008. - 8-10.p.
 • Kollár Katalin, N.:  Erőszak az iskolában In: Embertárs,3. 2. 2005. - 125-133.p.
 • Kovács Tibor:Erőszaktévé In: Köznevelés,60. 12. 2004. - 22-23.p.
 • Légrádi László: Serdülőkori zűrzavarok. A nehezen kezelhető gyerekek érzelmi neveléséről In: Katedra, 9. 10. 2002. - 23-25.p.
 • Ligeti György: Az iskolai agresszióról In: Megyei pedagógiai körkép,36. 2. 2006. - 11-15.p.
 • Lorenz, Konrad: Az agresszió. Budapest : Katalizátor Iroda, 1995
 • Louyot, Alain: Gyermekek fegyverben. Budapest : Pont, cop. 2000
 • Mayer József:Agresszió az iskolákban In:Mentor,10. 5-6. 2008. - 12-14.p.
 • Medve Judit:Gyermekbűnözés: növekvő agresszivitás, kezeletlen indulatok : napirenden a büntethetőség alsó korhatárának csökkentése In: Mentor,10. 2. 2008. - 14-16.p.
 • Mihály Ildikó:Erőszak az iskolában In: Új pedagógiai szemle, 50. 4. 2000. - 52-58.p.
 • Nagyné Pigniczki Éva - Hamvainé Sárvári Katalin:Agresszív viselkedés az iskolában? In: Módszertani lapok: biológia,4. 4. 1998. - 19-21.p.
 • Olivier, Christiane: Az agresszív gyermek és a szülők. Budapest : Pont, cop. 2004.
 • Olweus, Dan:Az iskolai zaklatás  In: Educatio,8. 4. 1999. - 717-737.p.
 • Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék. A gyermeki agresszió és félelem ellen és mindaz, amit a meséléskor a szülőnek tudnia kell. Budapest : M. Kvklub, 1996
 • Penthin, Rüdiger: Miért agresszív a gyermekem? Hogyan ismerjük fel az okokat, milyen módszereket alkalmazzunk a gondok megoldására? [Pápa] : Deák, [2003]
 • Pósa Róbert - András Katalin, P.:Kortünet vagy kórtünet? A gyermekkori agresszió és kezelésének lehetőségei In:Fordulópont, 4. 4. 2002. - 21-30.p.
 • Ranschburg Jenő:Agresszivitás a képernyőn In: Fordulópont,1. 1. 1999. - 5-7.p.
 • Ranschburg Jenő: Az agresszív gyermek In: Fordulópont,1. 5-6. 1999. - 5-8.p.
 • Ritó László:Tudósítások az iskoláról : az agresszív gyerekek In: Új pedagógiai szemle,49. 11. 1999. - 81-88.p.
 • Rumpf, Joachim: Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? Verekedés, veszekedés, rombolás. [Budapest] : Akkord, cop. 2004.
 • Somi Éva:Ököljog az iskolában? In: Mentor, 4. 11. 2002. - 10-11.p.
 • Szávai Ilona (szerk.): Tévé előtt - védtelenül? : A média hatása a gyerekekre. Budapest : Pont, cop. 2007
 • Százdi Antal:Agresszióról pedagógusoknak In:Új pedagógiai szemle, 53. 10. 2003. - 140-143.p
 • Tancz Tünde, D.:Iskola és pszichoterror a népmesék mint a "mobbing" kezelésének lehetséges eszközei In: Fejlesztő pedagógia,14. 6. 2003. - 17-21.p.
 • Tóth József:Minták és példaképek In: Köznevelés,64. 16-17. 2008. - 9-10.p.
 • Tóth Tamás:Médiaerőszak. [Budapest] : Kossuth, cop. 2005
 • Vajda Zsuzsanna:Mi van a gyerekek és fiatalok agresszivitásának hátterében? In: Educatio,8. 4. 1999. - 694-705.p.
 • Vízer Balázs:Iskolai erőszakvariációk  In: Educatio,8. 4. 1999. - 874-878.p.
 • Widmer, Salomé: Dehogy akarok én verekedni!  Együttélés és megértés: hogyan tanulják meg a gyermekek a másokkal való érintkezést?Budapest : Egmont Hungary, 2001
 • Winnicott, Donald Woods:A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatott tanulmányok. Budapest : Új Mandátum, 2004

Összeállította: Barabás Krisztina, könyvtáros
Szolnok, 2008. október 8.

Az oldal generálása 0.0134 mp alatt befejeződött.