JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Összefogás az olvasásért

Összefogás az olvasásért c. modellprojekt

Ebben a tanévben  Összefogás az olvasásért címmel az egész tanévet végigkísérő, elsősorban az osztályfőnöki órákon illetve egy-egy informatika órán megtartandó programokat valósítunk meg a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 ?Zounok projekt II? - Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva c. pályázat keretében. A modellprojekt a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Tagintézmény könyvtárának közreműködésével valósul meg.

Az akció célja a tanulók motiválása az olvasásra, az irodalmi művekben megjelenő emberi magatartások, konfliktusok közös értelmezése (nem műelemzés!) az irodalmi művek segítségével, az önismeret és társismeret elősegítése, a kommunikációs készség fejlesztése. Informatika órán a szöveg és a számítástechnika kapcsolata, a gépi olvasás megjelenése, az ebben rejlő lehetőségek felvillantása.

Első részprogram:  Emberi arcaink-köznapi harcaink címmel.
Két egymást követő osztályfőnöki órát vesz igénybe. Az első óra elején  az osztályfőnök felolvas egy rövid irodalmi művet, amely alkalmas beszélgetés kezdeményezésére. Ezt követően előre megtervezett szempontsor alapján kerül sor a  műben rejlő, illetve az ahhoz kapcsolódó gondolatok, tapasztalatok megfogalmazására, közös értelmezésére.
Javasolt irodalom:
Mrenáné Szakálos Ilona: Emberi arcaink-köznapi harcaink. Versek és novellák a magyar irodalomból 12-18 évesek számára.  Oktatási segédanyag önismereti és konfliktuspedagógiai foglalkozásokhoz. 2. bőv. kiad. Szolnok :  ENCORE magyar Konfliktuspedagógiai Alapítvány, 1999. 153. p.
A beszélgetést az osztályfőnökök vezetik,  melyhez  a szempontsort ( módszertani javaslatot) és a foglalkozást értékelő űrlapot (emlékeztetőt) Erdősné Márta Mária állítja össze.

Letölthető módszertani segédanyagok:

Második részprogram: Kölcsönözz élő könyvet! címmel.
Tíz-tizenöt vállalkozó kolléga elolvas egy-egy könyvet. Ezekről a választható könyvekről értesítjük az osztályokat és ők jelzik melyiket szeretnék kikölcsönözni. ( A könyv mögött rejlő személy meglepetés lesz!) A könyv bemutatására egy alkalommal osztályfőnöki órán kerül sor. A bemutatás hogyanját a vállalkozó kolléga dönti el, de egy közös megbeszélésen ötletekkel segítik egymást a résztvevők.
A szervezéssel kapcsolatos feladatokat Erdősné Márta Mária látja el.
A könyvekről figyelemfelhívó plakátot Nagy Lajos kolléga vezetésével rajzórán készítenek a tanulók.
A program ?utóélete?:  azok a tanulók akik elolvassák a bemutatott művet és vállalják, hogy beszámolnak róla  az érintett kollégának, irodalomból  egy jeles osztályzatot kaphatnak.

Letölthető módszertani segédanyagok:

Az Összefogás az olvasásért  program lebonyolításának tervezett időkerete:
2011. május-november

Fő szervezője és felelőse:      Erdősné Márta Mária

További felelősei, segítői:     Báthori Attiláné munkaközösség-vezető
                                               Váliné Nagy Zsuzsanna munkaközösség-vezető
                                               Mohácsi Ottó munkaközösség-vezető

Az oldal generálása 0.0029 mp alatt befejeződött.