JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Információk a Zounok projekt II.-ről

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069

Kedvezményezett:

Jász Nagykun Szolnok Megye Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.

Támogatás összege:

80.459.333 HUF (100 %)

Konzorciumi partner:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat

Konzorciumi partnerre jutó támogatás:

6 016 400 HUF (100 %)

Projekt bemutatása:

A projektben részt vevő könyvtárak szolgáltatásfejlesztésének célja, hogy a formális és nem formális oktatásban részt vevők számára hozzáférést biztosítson a könyvtárakban meglévő információkhoz és dokumentumokhoz, a honlapok kialakításával és fejlesztésével interaktív módon tájékoztasson a könyvtárak sokrétű szolgáltatásairól. A használók képzésével hozzájáruljon a könyvtárhasználati ismeretek, és a digitális írástudás fejlesztéséhez; az olvasásnépszerűsítő programok szervezésével a könyvtár-használók számának növekedéséhez, új használói csoportok bevonásához; a könyvtárosok szakmai és nyelvi képzésével korszerű, minőségalapú szolgáltatásokhoz szükséges ismeretek megszerzéséhez.

Projekt időtartama:

2010. október 1- 2012.01.31.

Közreműködő szervezet

Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. út 5.

Linkek:

www.nfu.hu

## új hír ##1352201375 ## új hír ##1352201375
Az oldal generálása 0.0032 mp alatt befejeződött.