JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Könyvtár - a gyűjteményről

A könyvtár dokumentumai között kiemelt szerepet, helyet kap:

 • a pszichológiai szakirodalom
 • a pedagógiai szakirodalom
 • a szociológia szakirodalma
 • a gyógypedagógiai szakirodalom
 • a mentálhigiéné szakirodalma
 • az általános és a gyógypedagógiai képzés tankönyvei, tantervek és tanítási segédletek
 • az angol és a francia nyelv
 • valamint a pedagógus képzés ill. továbbképzés során kötelező és ajánlott irodalmak

A könyvtár az alábbi gyűjteményeket gondozza:

 • Tankönyvtár
  A tankönyvtár mint az érvényben lévő általános és középiskolai tankönyvek és tanári segédletek állandó kiállítása működik, ezért a gyűjteményben található dokumentumok nem, de a másodpéldányok és a korábbi kiadású tankönyvek kölcsönözhetők. Az Oktatási Minisztérium és a Tankönyvbemutató- helyek Információs Egyesülete a könyvtárnak ezt a tevékenységét országosan legjobbnak értékelte és anyagilag is támogatta.
 • Folyóirattár (szakmai, módszertani folyóiratok)
 • Kézirattár (pedagógiai pályamunkák, pedagógiai programok, települési intézkedési tervek, intenzív tanfolyami záródolgozatok stb.),
 • Médiatár (hang- és videofelvételek, CD-ROM -ok, egyéb audio-vizuális és elektronikus információhordozók). A médiatár játékfilmeket, módszertani és filmtörténeti összeállításokat kínál a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához, az angol nyelvoktatáshoz, osztályfőnöki órákhoz, tánc és dráma tanításához.
 • Idegen nyelvű gyűjtemény (A British Council, a Francia Intézet és a Goethe Intézet által adományozott angol, francia, német nyelvű gyűjtemény). Az idegen nyelvű gyűjtemény nagy segítséget jelent az angol, német és francia nyelvet oktató általános és középiskolai tanárok számára. Önképzéshez, az órára való felkészüléshez és a tanórai munkáltatáshoz egyaránt használhatják az itt található könyveket, videofelvételeket és hanganyagokat.
Az elektronikus gyűjteményben az oktatásban-nevelésben jól használható oktatóprogram, CD-ROM, DVD található.
Az oldal generálása 0.01 mp alatt befejeződött.