JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

IPR

Tisztelt Partnereink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai és Szakmai Szolgálat elkészítette szakmai szolgáltatásait a 30/2012. EMMI rendeletet megvalósító óvodáknak, általános iskoláknak és középiskoláknak.

Programjainkat, szolgáltatásainkat az IPR pályázaton elnyert összegből fizethetik az óvodai fejlesztő program, az általános és középiskolai képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására.

Valamennyi programunk megfelel a kötelezően megvalósítandó, valamint a nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek között felsorolt kritériumoknak.

 

Újdonságként ajánljuk a szülők, és a tanulók számára kidolgozott IPR szolgáltatásainkat.

 

Várjuk ajánlatkérésüket, személyes megkeresésüket egyéni igényeikhez kapcsolódóan is.

 

Az IPR-t támogató szakmai szolgáltatásokat szervezi, tájékoztatást ad, egyeztet az intézményekkel:

Zágoni-Szabó Józsefné pedagógiai szakértő

Telefon: 06-56-510-719; Mobil: 06-30-334-33-54

E-mail: zagonine.julianna@szolnok-ped.sulinet.hu

 

 

Pedagógusoknak szól!

 Előadás projektnapon, nevelési értekezleten, szakmai műhelyen

 

Szolgáltatási ajánlatunk minden intézményi fokozatban megvalósítható. Az időpont és a helyszín intézményi egyéni egyeztetéssel történik.

A programot tantestületeknek, munkaközösségeknek, IPR munkacsoportoknak ajánljuk.

A megvalósítás több intézmény összefogásával, a horizontális tanulás kritériumainak megfelelő együttműködéssel is történhet.

Nyitottak vagyunk más, az intézményi igénynek megfelelő program megtartására is.

 

Javasolt témák:

Multikulturális programok – projektek – jó gyakorlatok

Problémás gyermekek/tanulók a pszichológia oldaláról

Az integrációs pedagógiai rendszer és a tehetségfejlesztés

Esélyegyenlőség a Nemzeti köznevelési törvényben

Érzékenyítés – SNI, HHH, problémás gyermek, tanulók nevelése, oktatása

Szakmaközi és interperszonális együttműködések

Hatékony gyermek/tanuló megismerés 

 

Óvodai fejlesztő program

Szolgáltatási ajánlatunk óvodai nevelőtestületeknek, óvodapedagógusok IPR csoportjainak szól.

Javasolt témák:

A gyermeki agresszió kezelése – mese, drámapedagógia

A különleges gyermek (tehetség, HHH, SNI) – egyéni tanácsadás követi

Óvoda-iskola átmenet – mérések, egyéni mappa

 

Általános és középiskolai képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés

Témáink az iskolák tantestületeinek, pedagógusainak, osztályfőnököknek, IPR megvalósító pedagógusoknak, mentorpedagógusoknak az érdeklődésére építenek.

Javasolt témák:

Egyéni tanulási utak – az iskola hatása az országos kompetenciamérés eredményeire

Magatartási problémák és kezelésük lehetőségei a serdülőkorban – Hogyan bánjunk velük pedagógusként? – egyéni tanácsadás követi

A különleges gyermek/tanuló (tehetség, HHH, SNI) – egyéni tanácsadás követi

 

Szülőknek szól!

Projektnapon előadások, szakmai műhelyek, tanácsadások szülőknek

Fontosnak tartottuk megjeleníteni a szolgáltatásaink között a szülők számára készített ajánlatot is, hiszen az intézmények meghatározó szereplői közé tartoznak.

Valamennyi óvodának, általános és középiskolának ajánljuk a programot.

 Javasolt témák:

Magatartási problémák és kezelésük lehetőségei a serdülőkorban – Hogyan bánjunk velük szülőként? – egyéni tanácsadás követi

A különleges gyermek/tanuló (tehetség, HHH, SNI) – egyéni tanácsadás követi

Mese, játék a gyermeki személyiség fejlesztésében – egyéni tanácsadás követi

 

Valamennyi program helyben, az intézményben 40.000 Ft/alkalom

A Pedagógiai Intézetben szervezett szakmai napon 3.000 Ft/fő/alkalom – minimum 15 fő részvételével.

 

Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

 

Intézetünk évek óta vesz részt az IPR rendeletek megvalósításában, szaktanácsadóink, mentoraink képzett szakemberek, valamennyien a bevezetéstől, 2003-tól dolgoznak intézményeikben, más esélyegyenlőségi programok megvalósításában. Megfelelő referenciával rendelkeznek a folyamat-tanácsadóink, mentoraink.

Folyamat-tanácsadás, mentorálás óvodában, általános és középiskolában:

- IPR bevezetését támogató folyamat-tanácsadás, mentorálás

- Módszertani képzéseken elsajátított tartalmak intézményi szintű bevezetésének támogatása

 

Valamennyi tanácsadói, mentori szolgáltatás 7.500 Ft/óra – az intézményi óraszám megállapítása személyes egyeztetéssel történik – kezdő, haladó intézmények igényeinek, elvárásainak megfelelően.

 

 Integrációs módszertani tréning, munkacsoportok tréningje

5 órás modulokban

 A modulokban megfogalmazottak alapján az óvodák, általános és középiskolák maguk dönthetik el, melyik modult választják, és kiknek a számára, hiszen a szolgáltatás igénybe vehető modulonként is:

1 modul – egy délután vagy egy délelőtt;

2 modul - 2 délután vagy egy nap;

3 modul - 3 délután vagy 1 nap és egy délelőtt, illetve délután;

4 modul – 4 délután vagy 2 nap

A szolgáltatást igénybe vevők minimum létszáma modulonként: 14 fő

 

Helyszín: JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet – egyéni jelentkezéssel, meghirdetett időpontban és modullal.

Igény szerint a megye más településein is – egy intézményben; egy településen, illetve egymáshoz közel lévő településeken, kistérségi társulások telephelyein - több intézményben megvalósuló IPR fejlesztés esetén az intézmények által választott helyszíni szolgáltatással valósítjuk meg.

A modulok forgószínpaddal is megszervezhetők (minimum létszám: 24 fő)

 I. modul

Óvoda-iskola átmenet csoport

Alaptartalom:

Óvoda - iskola átmenet értelmezése IPR szempontok alapján;

Óvoda-iskola együttműködési megállapodás – óvoda-iskola átmenet munkacsoport szerepe;

Kooperatív munkaformák, a nevelést, tanulás-tanítást segítő eszközrendszer az óvodában;

Óvodapedagógusi és tanítói hatékonyság és együttműködés lehetőségei a gyakorlatban;

Diagnosztikai eljárások – mérések.

 

II. modul

Környezeti munkacsoport - Család és intézmény

Alaptartalom:

A családok intézményekhez fűződő viszonya; Kapcsolatrendszerek az óvodában, iskolában;

Érték a családban, érték a társadalomban;

Fogyatékos gyermekek az óvodában/iskolában - érzékenyítés;

Hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek, tanulók, roma származású személyek az óvodában/iskolában;

Gyermekvédelem – jelzőrendszer, szakmaközi együttműködés.

 

III. modul

Módszertani munkacsoport - Esélyegyenlőségi, szemléletformáló gyakorlatok, játékok

Alaptartalom:

Multikulturális programok, rendezvények – projekthét;

Szemléletformáló történetek, játékok – kooperatív megoldások;

Sztereotípiák, előítéletek;

Konfliktusok kezelése – professzionális, interperszonális kommunikáció.

 
 

IV. modul

Pályaorientáció

Alaptartalom:

Pályaválasztási tevékenység összehangolása a munkaerő-piac elvárásaival;

Személyre szabott fejlesztési szolgáltatás nyújtása a HH, HHH tanulók lemorzsolódásának megelőzésére;

Egyéni tanulási utakat támogató program;

Pályaválasztási műhelyfoglalkozás.

Átmenetek támogatása

 

Szolgáltatási árak (14 fő esetén):

1 modul választása –   5.000 Ft/fő

2 modul választása –   9.500 Ft/fő

3 modul választása – 14.000 Ft/fő

4 modul választása – 18.500 Ft/fő

 

IPR szakmai műhely

(minimum 15 fővel) – 2.000 Ft/fő/alkalom

 

3 alkalommal szervezzük meg az IPR bevezetését most, illetve 1 éve kezdő intézményeknek:

Helyszín: Megyei Pedagógiai Intézet, illetve az igényeknek megfelelően más intézményben is megvalósítható, az Intézet partner a szervezésben is.

Ajánlat:

1. alkalom

IPR éves cselekvési ütemterv, dokumentáció, IPR az intézmény stratégiai dokumentumaiban, IPR menedzsment

2. alkalom                                                                                                             

Az IPR munkacsoportok feladatai, munkatervek, együttműködési megállapodások készítése

3. alkalom

Intézményi önértékelés

 

Minden IPR-t megvalósító intézmény munkacsoportjai, a munkacsoportok tagjainak 1-1 alkalommal szervezzük meg szakmai műhelyeinket.

Helyszín: Megyei Pedagógiai Intézet, illetve az igényeknek megfelelően más intézményben is megvalósítható, az Intézet partner a szervezésben is.

Ajánlat:

1 alkalommal – módszertani csoport (minimum 15 fővel) 2000 Ft/alkalom/fő
1 alkalommal – környezeti csoport (minimum 15 fővel) 2000 Ft/alkalom/fő
1 alkalommal – óvoda-iskola átmenet csoport (minimum 15 fővel) 2000 Ft/alkalom/fő
1 alkalommal – intézményi önértékelés (minimum 15 fővel) 2000 Ft/alkalom/fő

 

Pályaorientációs programok a továbbtanulást elősegítő tevékenységekhez

Tanulói programok

 

a) Pályaorientációs tréning

Korosztály: 7-8. évfolyamos, valamint 13-14. évfolyamos tanulók.

Tartalom: a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását, kirekesztődését megelőző stratégiák felállítása: egyéni tanulási utakat támogató lehetőségek bemutatására.

Pályaorientációs tréning egy osztály számára 30.000 Ft/alkalom

b) Tanulás módszertani tréning egy osztály számára 30.000 Ft/alkalom

 

Szakmai fórumok pedagógusoknak

 

A programok célja az egymástól tanulás lehetésének biztosítása, a horizontális tanulás, illetve a disszemináció biztosítása.

 

1. Szülői együttműködést támogató fórum – óvodai csoportvezetők, osztályfőnökök, IKCS csoportok tagjainak, IPR menedzsment számára

Téma: a kapcsolattartás új formái, lehetőségei, szülői igényfelmérés

2. Tanulók fejlesztést támogató fórum – óvodai csoportvezetők, osztályfőnökök, IPR munkacsoportok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök számára

Téma: mérések, egyéni fejlesztés, esettanulmányok

3. Új módszerek, technikák bevezetését támogató fórum – módszertani munkacsoportok tagjainak, IPR-es osztályfőnökök, szaktanárok számára

Téma: pedagógus attitűd mérése, osztálytermi gyakorlatok

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tevékenységét támogató fórum – gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, fejlesztő pedagógusok, védőnők, csoportvezetők, osztályfőnökök

Téma: szakmaközi együttműködések, azok tartalma

 

Igény szerint, egyeztetéssel nemcsak Szolnokon, hanem más településen is megszervezzük a fórumokat.

A fórumok minimum létszáma 15 fő.

Részvételi díj: 2.000 Ft/fő/alkalom

 

Kedves Partnerünk!

Reméljük, szakmai szolgáltatásaink felkeltették érdeklődésüket, s találnak intézményük számára megfelelő ajánlatokat.

Várjuk ajánlatkéréseiket, jelentkezésüket a meghirdetett programokra.

Az oldal generálása 0.0079 mp alatt befejeződött.