JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

 Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

Ein vor der europäischen Komission gefördertes Projekt zur Erforschung, Weiterentwicklung und Implementetion von Cooperative Learning Methods (CLM) in der Lehrerbildung.

Referenciaszám: 517698-LLP-1-2011-1-DE-COMENIUS-CMP

Projekt: Kooperative Lehr- und Lern-Methoden in der Lehreraus- und Weiterbildung

Projekthonlaphttp://llpcomet.eu

 ÚJ SZAKMAI KIHÍVÁS

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet tevékenységrendszerében

Pedagógiai Intézetünk 2010 decemberében felkérést kapott a Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programban való részvételre.

A megkeresés Németországból, Marburgból, egy pedagógusok továbbképzésével foglalkozó intézményből, a leendő projekt koordinátorától érkezett.

A projekt témája: Kooperatív tanulási-tanítási módszerek a pedagógusok képzésében, továbbképzésében.

A téma aktualitása, valamint a projektben résztvevők köre rendkívül vonzó volt számunkra, így örömmel mondtunk igent a felkérésre.

A Comenius hálózatok az oktatási intézmények és szervezetek közötti hálózatok kialakítását támogatják. A mi programunkban az oktatási innováció és a jó gyakorlatok megismertetését szolgáló intézkedések, így elemzések, esettanulmányok is készülnek, projekttalálkozókon mutatjuk be a témák eredményeit.

A pályázatot közvetlenül az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kellett benyújtani.

A program elbírálása 2011. augusztus közepén megtörtént, így a 2011. október 1-jétől 2014. szeptember 30-ig tartó projekt részese lett Intézetünk is a Comenius hálózatok programnak.

 

Projektkoordinátor intézmény:

Amt für Lehrerbildung (AfL) Studienseminar für Gymnasien Marburg (DE)

Projektpartnerek:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok (HU)

MPC Metodicko-pedagogicke centrum Bratislava (SK)

Pädagogische Hochschule Heidel­berg (DE)

Istanbul Universität Isztambul (TR)

Universität Marmara Marmara (TR)

St. Kliment-Ohridski-Universität Sofia (BG)

Vilniaus Mikalojaus Dauksos vidurine mokykla Vilnius (LT)

 

Az egyik legizgalmasabb esemény a „Kooperatív tanítás-tanulás napja” lesz 2014. április 10-én, melyet egy napon, a projektben részt vevő 7 európai ország közel száz közoktatási intézményben, főiskolán és egyetemen tartunk meg!

A projektünk utolsó, záró találkozóját 2014-ben Szolnokon, a Pedagógiai Intézet szervezésében rendezzük meg valamennyi projektpartner részvételével.

Intézeti projektkoordinátor: Zágoni-Szabó Józsefné

A 3 éves Comenius projektünkben megkezdődött a tartalmi munka.

A kooperatív módszerekhez a szlovák Metodicko-Pedagogické Centrum (Módszertani és Pedagógiai Központ) elkészítette a tanulói kérdőívet a tantermi folyamatok mérésére.

Ebben a csomagban a mi feladatunk a támogatás volt, a kérdőív közös megbeszélése, megvitatása, kiegészítése.

Ez megtörtént november 23-án, Besztercebányán, ahol négyen vettünk részt a mi projektünk munkacsoportjából.

A találkozón részt vett a pozsonyi MPC igazgatója, Alena Tomengová, Elena Harkabusova, a szlovák programvezető, valamint Frances Bathgate projekttag. A program elején köszöntötte a teamet a besztercebányai regionális MPC centrum vezetője is.

A továbbiakban a szlovák partner az egyeztetett kérdőívet elküldi a projektkoordinátor intézményünknek, Marburgba, valamint a Heidelbergi Pedagógiai Főiskola csoportjának, s a jóváhagyás után megkezdődhet a kérdőívek felvétele a társult iskoláinkban.

A kérdőívet egy tantárgyra készítették el, mi javasoltuk, hogy legyen közös egyezség valamennyi résztvevő ország számára, mely tantárgy, tantárgyak legyenek, ez fontos lenne az összehasonlítás miatt is.

A tervezett korosztály: 12-18 évesek, nálunk a felsősök érintettek a 6. évfolyamtól, illetve a középiskolásaink.

A felmérésbe hat megyei intézményt kívánunk - a projektben foglaltak értelmében - bevonni.

A bemeneti mérés értékelése 2011. március 14-17. között az első projekttalálkozón történik meg, valamint az elméleti megalapozása egy közös európai pedagógusképzésnek, pedagógus-továbbképzésnek, mely a kooperatív módszer elsajátítására épít.

 Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

 Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

 

Comenius hírek 2012. március 6.

Első feladatunk volt a projekt témájának megfelelően, a kooperatív tanítási-tanulási folyamatokat, módszereket vizsgáló kérdőív felvétele különböző korcsoportokban.

Az első mérésben 3 iskolával vettük fel a kapcsolatot: a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a kengyeli ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskolája, valamint a SZOLMUSZ Jendrassik Tagintézménye tanulói töltötték ki a kérdőívet.

Köszönjük a fenti intézmények vezetőinek, pedagógusainak és a tanulóknak is a projekt támogatását a kérdőív kérdései megválaszolásával!

Nemzetközi programunkban, valamennyi intézményben, országban az anyanyelv, a matematika és az idegen nyelv volt a vizsgált terület. A felmérésben 370 kérdőívet dolgoztunk fel, s küldtük meg a szlovák MPC projektcsoportjának.

Ennek a folyamatnak a felelőse, koordinátora a szlovák Pedagógia Intézet és a heidelbergi Pedagógusképző Főiskola.

A vizsgálat eredményeit az 1. projekttalálkozón, 2012. március 14-17-e között mutatják be Heidelbergben.

A találkozóra Zágoni-Szabó Józsefné és Andrási Lászlóné utazik a Pedagógiai Intézet, a projektcsoport képviseletében.

A megbeszélésre valamennyi résztvevő intézmény bemutatóval készül, így mi is elkészítettük a projekt munkanyelvén, németül a rövid írásos bemutatkozónkat, valamint egy prezentációt a kooperatív technikák témában a tapasztalatainkról, az Intézet képzési rendszeréről, az eredményeinkről.

I. Projekttalálkozó Heidelbergben 2012. március 14-15-16-17.

Március 14-én délután kezdődött az első személyes találkozó a CoMet programunk koordinátoraival, tagjaival. Minden részt vevő országból ketten képviseltük a csoportjainkat.

A hivatalos megnyitó a Heidelberg Egyetem Pedagógiai Karának impozáns épületében volt.

 Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

A találkozó programját Michael Röhrig és Christof Peter ismertette. Ők ketten a Comenius projekt vezetői, koordinátorai a marburgi Pedagógus Továbbképző Intézetből.

Intézetünket Andrási Lászlóné és Zágoni-Szabó Józsefné képviselték.

Március 15-én 9:30-tól este 7 óráig tartott a megbeszélés.

Ezen a napon mi kitűztük a kokárdánkat, s mutattuk be nemzeti ünnepünket. A projekt egyik fontos célja, hogy egymás történelmét, kulturális hagyományait is megismerjük (így húsvétra, a népszokásainkat bemutató képeslapot küldtünk a csoportunk tagjainak). A kulturális sokszínűség jellemez bennünket, hisz német, török, bulgár, szlovák, litván és magyar intézmények vesznek részt közösen a programban.

A délelőtti időszakban a szervezési ügyekkel, koordinációval foglalkoztunk, a program teljes megbeszélésével, valamint az előttünk álló konkrét feladatokkal.

Természetesen a program nyilvánosságát is biztosítanunk kell, így a CoMet logót, valamint az EU programjának jelét is használjuk a dokumentációban, a saját anyagaink készítésekor.

Ezen a délelőttön megbeszéltük az egyes országok tapasztalatait a kooperatív tanulás-tanítás gyakorlatából mind a pedagógus-képzésben, mind a továbbképzésben.

Mi is készítettünk írásos anyagot, szórólapot is a kooperatív módszerek alkalmazását támogató képzéseinkről, a képzések tartalmáról is írtunk rövid összefoglalót.

Zágoni-Szabó Józsefné német nyelvű prezentációval is készült, melyben nemcsak a Pedagógiai Intézetet mutattuk be, hanem a tevékenységeket is, melyek kapcsolódnak a kooperatív tanítási-tanulási módszerekhez, technikákhoz, valamint a projektben dolgozó kollégáinkat, azaz magunkat.

Délután a szlovák partner mutatta be a kooperatív témát tartalmazó tanulói kérdőívek összesítését. (Az eredményekről a következő Hírlevélben számolunk be.)

Ezt követően, Dr. Anne Sliwka előadása volt (Heidelberg Egyetem): a projektkoncepció, a kooperatív módszerekre építő nemzetközi képzésünk elméleti megalapozására.

A heidelbergi egyetemen végzett kutatásait, módszertani tapasztalatait, valamint Kanadában szerzett szakmai ismereteit, az ottani szakirodalom anyagát is megosztotta a résztvevőkkel. A kooperatív tanulás szerinte nemcsak pedagógiai tudományi kontextusban értelmezhető. Véleménye szerint minden szakma felett áll, hiszen bármely területre vonatkozó tanulási tapasztalatokon alapszik, ugyanakkor külső és saját irányítás alatt folyó önálló tanulási módszerről van szó, amely részben öntudatlan, önkéntelen tanulást is jelent, melynek elemei azonban megtanulhatók.

Március 16-án folytattuk az előző napi munkánkat.

Megállapodtunk, hogy kérdőívet készítünk 3 csoport számára: általános és középiskolai tanítóknak, tanároknak, egyetemistáknak/főiskolásoknak, valamint az általános és középiskolai korosztály számára.

A projektkoordinátor intézmény, a marburgi pedagógus-továbbképző fogja végső formába önteni. A kérdőívet tesztelni is fogják egy-egy próbacsoporton.

Ennek a feladatnak a határideje: ápr. 30. On-line kitöltésre is lesz majd lehetőségünk.

Délután és este a szeptemberi, törökországi, isztambuli továbbképzés, workshop programjának előkészítése történt meg. 

Az isztambuli találkozó időpontja: szept. 9 -15. (ötnapos workshop)

Tervezett workshop - program:

  1. csoport – német mint idegen nyelv (munkanyelv német)
  2. csoport - német mint idegen nyelv (munkanyelv német)
  3. csoport – angol mint idegen nyelv (munkanyelv angol)
  4. csoport - természettudomány (biológia, kémia) (munkanyelv angol)
  5. csoport – társadalomtudomány (munkanyelv angol)
  6. csoport – matematika (munkanyelv angol)

Mi a matematika csoport vezetését kaptuk.

A nap végén a projekttalálkozó lezárása, programjának értékelése következett.  

Másnap - március 17-én - városnézésen vettünk részt Anne Sliwka vezetésével a gyönyörű Heidelbergben.

Comenius hálózatok Európai Bizottság által meghirdetett pályázati programja

Az oldal generálása 0.0099 mp alatt befejeződött.