JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Bibliográfia mentori konferenciához

Ajánlott irodalom a mentorálás témaköréhez

 • Fábián Gyöngyi: A mentor szerepének szociálpszichológiai megközelítése In: Iskolakultúra, 2000. 10. sz. 76-80. p.
 • Hankiss Elemér: Minőség az oktatásban : mérés, értékelés, tanácsadás, fejlesztés In: Új katedra, 1999.október, 6-9.p.
 • Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József: Bevezetés a mentorálás módszertanába. Budapest. OKI, 2004.
 • Krull, Edgar: Kezdő tanárok és tanárhallgatók gyakorlatának támogatása: a mentorok szerepe, kiválasztása és képzése. Pedagógusképzés. 2004. 3. sz. 63-78. p.
 • Lakner Szilvia: In: Tudásmenedzsment 2006. 7. évf. 2. sz. 82-92. p.
 • Lengyelné Jankovics Mária: A mentor helye és szerepe a mai közoktatásban In: Óvodai élet, 2000. 8. évf. 4. sz. 22-26. p.
 • Mayer József (szerk.): Egymásra utalva : adalékok a mentorálás gyakorlatához. Budapest. OKI, 2006.
 • Nemeskéri Gyula ? Pataki Csilla (2003): A mentor feladatai. Módszertani füzet. Budapest, ErgoFit Tanácsadó és Továbbképző Kft.
 • Niemi, Hannele: Aktív tanulás ? avagy egy kívánatos kultúraváltás a tanárképzésben és az iskolában. Pedagógusképzés. 2005. 3. sz. 87-118. p.
 • Pereszlényi Éva, Pázsikné Szilágyi Gabriella, László Ruth: Óvodai mentorok és munkaközösségvezetők kézikönyve. [Bp.]. FPI, [1998]
 • Vastagh Zoltán: Facilitátorok és mentorok In: Iskolakultúra, 1997. 5. sz. 94-97. p.
 • Vogelauer, Werner: A coaching módszertani ABC-je ? A sikeres tanácsadó gyakorlati kézikönyve. Budapest. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2002.
Az oldal generálása 0.1448 mp alatt befejeződött.