JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Bibliográfia értékelés konferenciához

Ajánló irodalomjegyzék az értékelés témaköréből

 • Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2007.
 • Bognár Mária: A fejlesztő értékelés osztálytermi gyakorlata = Új Pedagógiai Szemle 2006/3. 19-26. p.
 • Brassói Sándor - Hunya Márta - Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása = Új Pedagógiai Szemle 2005/7-8. 4-17. p.
 • Brassói Sándor: Az oktatásirányítás értékelési politikája = Új Pedagógiai Szemle 2006/1. 48-53. p.
 • Fejlesztő értékelés: a tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. - [Budapest]: OKI, 2005.
 • Horváth Attila: Fejlesztő értékelés az intézménymenedzsmentben = Új Pedagógiai Szemle 2006/3. 9-14. p.
 • Horváth Zsuzsa: Értékelés és minőségfejlesztés a nyitott iskolában. In: Nyitott iskola - tanuló társadalom: az Országos Közoktatási Intézet konferenciája 2003. október 2-3. / [szerk. Monostori Anikó, Kósa Barbara.]; - Budapest: OKI, 2004.
 • Hunyadi Györgyné:Fekete pedagógia: Értékelés az iskolában /Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika. - Budapest: Argumentum, 2006.
 • Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között: Kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok 2005.- Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 2006.
 • Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Befogadó iskolák értékelési gyakorlata: Az együttnevelés tapasztalatai nemzetközi tükörben. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 2006.
 • Lénárd Sándor: MAGtár: Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez 3.  Budapest: OKI, 2006.
 • Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében = Új Pedagógiai Szemle 2006/3. 3-8. p.
 • Simon Mária - Kósa Barbara (szerk.): Minőség - eredményesség - hatékonyság: az Országos Közoktatási Intézet konferenciája 2004. október 7-8. - Budapest: OKI, 2005.
 • Sági Matild: A tanári munka értékelése és az iskolai eredményesség. In: Eredményes iskola: adatok és esetek /szerk. Lannert Judit és Nagy Mária.- Budapest: OKI, 2006.
 • Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés nemzetközi tendenciái = Új Pedagógiai Szemle 2006/3. 15-18. p.
 • Weiss, Carol H.: Értékelés. [Budapest]: OKI, 2005.
Az oldal generálása 0.0067 mp alatt befejeződött.