JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI INTÉZET
5000 Szolnok, Mária út 19.
picspicspicspicspicspicspicspicspicspicspics

Bibliográfia a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének témaköréből

 • Akadálypályán : Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban : [Inkluzív nevelés]. Budapest : SuliNova, 2007
 • Andrássy Ildikó:A sajátos nevelési igényről - nemzetközi összehasonlítás In: Fejlesztő pedagógia, 18. 2. 2007. - 50-72.p.
 • Bárdossy Ildikó: A befogadó iskola és környezete In:Új pedagógiai szemle, 56. 3. 2006. - 35-45.p.
 • Bogyó Mária:A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók jogainak érvényre juttatásáról : kerekasztal-beszélgetés a Raoul Wallenberg Középiskolában In: Budapesti nevelő,43. 1-2. 2007. - 97-100.p.
 • Csányi Yvonne: Új utak és törekvések a sajátos igényű személyek oktatása terén az OECD szakmapolitikájában és ennek néhány hazai vonatkozása In: Fejlesztő pedagógia, 19. 1. 2008. - 28-32.p.
 • Gulyásné Vastag Irén: Sajátos nevelési igényű diákok gimnáziumban In: Fókusz, 10. 1. 2008. - 91-108.p.
 • Henkrich Mihály: Inkluzív pedagógia sajátos nevelési igényű gyermekeknek Leicestershire megyében : szakértői tanulmányút 2007. november 12-16. In: Új katedra, febr. 2008. - 10-14.p.
 • Jeszenszkyné Gallai Gabriella: Sajátos nevelési igényű tanulók  egy általános iskolában In: M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió : Fejlesztő módszerek a közoktatásban [Budapest] : Trefort, 2006. 47-58. p.
 • Juhász Ildikó: A sajátos nevelési igényű tanulók integrációja és megújuló szakképzése In: Szakoktatás, 57. 10. 2007. - 8-11.p.
 • Kovács Dóra - Kovács Péter:Csendélet : Módszertani füzet relaxációs tréning alkalmazásához sajátos nevelési igényű tanulókat együttnevelő pedagógusoknak : [Inkluzív nevelés]. Budapest : Educatio, 2008
 • Kőpatakiné Mészáros Mária - Mayer József: Élethosszig tanulni, de hogyan? : sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók a középfokú iskolákban In: Új pedagógiai szemle, 56. 10. 2006. - 87-113.p.
 • Kőpatakiné Mészáros Mária: Elfogadás - befogadás - társadalmi integráció : nemzetközi tapasztalatok - hazai gyakorlatok In: Fejlesztő pedagógia, 18. 6. 2007. - 43-50.p
 • Kőrösné Mikis Márta:"Szárnyakat kaptam!" : IKT és SNI, avagy informatikai eszközök a sajátos nevelési igényekhez In: Tanuló társadalom, 4. 1-2. 2007. - 7-8.p.
 • Kulcsárné Galetics Ibolya: Elfogadás-befogadás egy többségi általános iskolában In: Fejlesztő pedagógia,18. 3-4. 2007. - 12-13.p.
 • Lakatos Katalin:Kihívást jelentő gyerekek az egészségügyben és a közoktatásban : a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gomnasztika (BHRG) Alapítvány 15 éves működésének alkalmából rendezett konferencia összefoglalása : 2008. március 28-29. In:Fejlesztő pedagógia, 19. 3. 2008. - 42-56.p.
 • Magyi Anikó - Burai Pál Józsefné:Sajátos nevelési igényű csoportban In: Óvodai nevelés,60. 6. 2007. - 203-204.p.
 • Mesterházi Zsuzsa (főszerk.): Inkluzív nevelés : Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez. [Budapest] : SuliNova : Educatio, cop. 2008
 • Némethmé Tóth Ágnes - Golecz Andrea: Inklúzió - ahogy mi csináljuk In: Fejlesztő pedagógia, 19. 3. 2008. - 17-31.p
 • Némethmé Tóth Ágnes - Golecz Andrea: Inklúzió - ahogy mi csináljuk In: Fejlesztő pedagógia, 19. 3. 2008. - 17-31.p.
 • Pappné Gazdag Zsuzsanna: Mozgásfejlesztés az integrált csoportokban : sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztése In:Óvodai nevelés, 57. 8. 2004. - 282-283.p.
 • Pethő Ildikó: Befogadó nevelés a régió általános iskoláiban  In:Buda András, Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2005. november - Debrecen : Kiss Á. Archívumn Kvt. : DE Neveléstudományi Tansz., 2006. - 176-183. p.
 • Pető Ildikó - Endre Katalin: Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005) In: Iskolakultúra,18. 5-6. 2008. - 112-122.p.
 • Petránné Képes Gizella:Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése az óvodában In: Fókusz, 8. 3. 2006. - 38-44.p.
 • Réthy Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában : az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései In: Magyar pedagógia, 102. 3. 2002. - 281-297.p.
 • Réthy Endréné: Integráció, inklúzió Európában In: Bábosik István, Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. 217-234. p.
 • Rex, Lesley: Az iskolai sikeresség és a társas inklúzió kapcsolata In: Iskolakultúra, 16. 10. 2006. - 58-69.p.
 • Rózsáné Czigány Enikő: Sajátos nevelési igényű tanulók : egyéni fejlesztési terv készítés, fejlesztés In: Fejlesztő pedagógia, 7. 6. 2006. - 17-19.p.
 • Tetler, Susan: Inkluzív osztályok : a tanítás és tanulás modelljei, dilemmák és kihívások In: Iskolakultúra,16. 10. 2006. - 36-42.p.
 • Tóth Péter:Veleszületett rendellenességek - sajátos nevelési igény In: Fejlesztő pedagógia,19. 3. 2008. - 36-38.p.
 • Venterné Balogh Angelika: Ma a mi napunk van! Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációja  In: M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió : Fejlesztő módszerek a közoktatásban. [Budapest] : Trefort, 2006. 25-33. p.
Az oldal generálása 0.0091 mp alatt befejeződött.